Catharina onderzoeksfonds

Veel klanten van Kristels Fashion behoren tot de zorgsector. Wij vinden het belangrijk om ook goede doelen te steunen, die hieraan verbonden zijn. Sinds 2018 steunt Kristels Fashion daarom het Catharina Onderzoekfonds. Dit regionaal fonds zet zich in voor onderzoek naar kanker en hart- en vaatziekten en stimuleert en ondersteunt daarmee medisch wetenschappelijk onderzoek. Om te kunnen blijven innoveren is geld nodig, daar draagt Kristels Fashion graag aan bij.